Artykuł w języku angielskim

Ad Alta Journal of Interdisciplinary Research

Opinia biegłego sądowego w sprawach zarządzania nieruchomościami - wybrane zagadnienia s. 124-126.

www.magnanimitas.cz/ADALTA/0301/papers/A_wdowiak.pdf

www.magnanimitas.cz/aktualni-cislo